slide2.jpg

180625 NOCNSF 250x125In aanloop naar de ondertekening van het Sportakkoord op 29 juni, is 25 juni de campagne: Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten van start. De campagne is een initiatief van de KNVB, NOC*NSF (lid van het platform Kindcentra) en TeamNL. De boodschap wordt uitgedragen door Nederlandse talent- en bondscoaches (= de sportwereld, sportambassadeurs) en is gericht aan ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches en kinderen.

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten Stop bewegingsarmoede onder kinderen, beweeg mee!

‘Wij weten wat een leven lang bewegen en sporten doet voor je toekomst. Het helpt met je motorische ontwikkeling en tegelijkertijd om betere resultaten op school of in je werk te behalen. Als je fit bent, krijg je simpelweg meer voor elkaar.

Het grote probleem voor de toekomst ligt vooral bij onze jeugd. Gemiddeld zitten zij maar liefst 10,5 uur per dag, waarvan ze 3 tot 4 uur besteden aan gamen of TV-kijken. En tegelijkertijd stagneert de motorische ontwikkeling. Kortom, Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten. Een probleem dat speelt in alle lagen van de bevolking.

Minder stilzitten en meer bewegen leidt tot een gezondere en vitalere samenleving, met directe positieve gevolgen voor de leerprestaties op school. Ondanks alle bewezen positieve effecten van beweging op de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen is er helaas weinig veranderd.

Om dit voor eens en voor altijd te veranderen roepen we (talent- en bondscoaches) iedereen op om samen de schouders eronder te zetten; ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches en kinderen.

Wij spreken ons uit voor de volgende oplossingen:
• Meer buiten spelen en een schoolomgeving die uitnodigt tot bewegen (bewegend leren);
• Introductie van een inspectietoets voor bewegen; het fysieke alfabet.
• Minimaal 2 uur per week gymles door een bevoegde leraar;
• Minimaal 2 sporten beoefenen en leren genieten van sport en omgaan met winst en verlies tijdens de basisschoolleeftijd;
• Beter geschoolde trainers en vrijwilligers bij de duizenden sportverenigingen.

De gehele sportwereld verenigt zich door op te staan voor dit groeiende probleem. Wij pakken onze verantwoordelijkheid. Wat doe jij? Beweeg jij ook mee?

Steun jij deze oproep? Teken dan de petitie op www.ikbeweegmee.nl. Op dinsdag 26 juni biedt de Sportwereld de petitie ook aan de vaste commissie OCW en Tweede Kamerleden sport en onderwijs aan.