slide2.jpg

Beeldverslag VP De Nyenrodesessie georganiseerd door Het Kinderopvangfonds op 27 maart jl. was druk bezocht. Er is veel informatie gedeeld. De drie onderzoeksrapporten die zijn gepresenteerd kun je terugvinden onder de volgende links:

Literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman: Wat weten we?

Rapport Onderzoeksbureau Oberon: Samenwerking in beeld 2 

Rapport Kohnstamm Instituut: IKC’s over wat hen kenmerkt

Ambities en bouwstenen voor een kindcentrum: Wat is een kindcentrum?

Het beeldverslag van de Nyenrode sessie kun je hier bekijken.

Wij hopen dat de opbrengsten van de Kennistafel PACT voor Kindcentra een ieder helpt om de ontwikkeling van goede samenhangende voorzieningen verder te brengen. De Kennistafel zal de komende twee jaar aanvullend onderzoek op gaan leveren. In ieder geval is duidelijk dat de managers, bestuurders en medewerkers in de praktijk volop doorgaan op de ingeslagen weg. Mooi dat de consensus om dit pad verder te exploreren zo groot is.

We wensen iedereen veel inspiratie bij de ontwikkeling van deze nieuwe praktijken.