slide2.jpg

MMIDK Tivoli SetVexy 9814Elk kind heeft recht op muziekonderwijs op de basisschool
Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s.

Dat betekent dat alle pabo’s werken aan de kwaliteit van het muziekonderwijs, waardoor er een nieuwe generatie leerkrachten op weg is. Dat doen de pabo’s in samenwerking met de conservatoria en het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling blijvend is (de regeling kent een looptijd van drie jaar), hebben de opleidingsinstituten besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan. Een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle kinderen in Nederland! 

Op 7 oktober jl. is deze samenwerking bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord. Uitleg over het Akkoord vind je in deze korte animatie.

Manifest
Aan het MuziekopleidersAkkoord ligt een manifest met onderlegger ten grondslag. Om het Akkoord nog krachtiger te maken en goed te laten aansluiten voor een integrale aanpak, is een breed scala aan landelijke partijen gevraagd mee te tekenen: van het onderwijs tot aan het bedrijfsleven en alle muziekgerelateerde partijen ertussenin. Op die manier wordt binnenschools muziekonderwijs aan de kinderopvang, buitenschoolse opvang en ouders gekoppeld en kunnen we gezamenlijk de agenda voor de komende jaren vormgeven.

Meer informatie? Download het manifest MuziekopleidersAkkoord