slide2.jpg

Loes Ypma toestemming v1Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, sluit zich aan bij het Platform Kindcentra. Krachten moet je bundelen, is het devies van Loes Ypma, sinds kort bestuursvoorzitter van Verus. De leden van Verus hebben veel belangstelling om met kinderopvang, zorg en andere partijen samen te werken in kindcentra. Loes Ypma is, met haar leden, warm voorstander van kindcentra. Uiteraard in het belang van de kinderen. Doorlopende lijnen, in inclusieve voorzieningen, maken dat alle kinderen, van nul tot dertien jaar (en liefst nog verder) de kansen krijgen die ze verdienen.

Het gaat daarbij zeker niet alleen om taal en rekenen, maar om een brede persoonsvorming van kinderen. Interprofessionele samenwerking in kindcentra biedt daartoe kansen, zo verbetert het vakmanschap van leerkrachten, van pedagogisch medewerkers en zorgverleners. Ypma: ‘Door de krachten te bundelen kunnen we een beter aanbod aan kinderen doen. Het samenvoegen van deze expertises heeft echt meerwaarde’. Ypma voegt daaraan toe dat het van belang is dat de beweging voor kindcentra ruimte biedt aan scholen om hun eigen identiteit te ontwikkelen en uit te dragen. Dat uitgangspunt past wonderwel bij het uitgangspunt van PACT voor kindcentra. Kindcentra zouden immers alleen tot stand moeten komen vanuit een gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang, school en zorg ontwikkelen zo gezamenlijk de identiteit van het kindcentrum. En dat kan alleen maar ten goede komen aan de kinderen.

4000 katholieke en christelijke scholen zijn lid van Verus, 60% van alle scholen. Dat betreft scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Verus inspireert, begeleidt en ondersteunt bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan de samenleving.