slide2.jpg

Onderwijs op maat Met de introductie van het beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum eind 2019 is een belangrijke aanzet gegeven tot verbetering en versterking van de samenwerking tussen de beroepskrachten in het basisonderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. De grote uitdaging ligt in de vraag hoe we de opleidingsbehoefte verder kunnen concretiseren en kunnen vertalen naar een passend aanbod voor de ontwikkeling en de opleiding van beroepskrachten in de beroepspraktijk.

Binnen de opleidingentafel van PACT voor Kindcentra wordt er momenteel in drie proeftuinen gewerkt aan een vernieuwend aanbod voor het werken in kindcentra in de initiële opleidingen (voor toekomstige medewerkers dus). Naast deze drie proeftuinen is, vanuit het belang van professionalisering van het zittend personeel, in samenwerking met het CAOP, het plan ‘onderwijs op maat’ geïnitieerd. Onderwijs op maat biedt kansen voor de ontwikkeling van zittende medewerkers en kan tevens een oplossing zijn voor de personeelstekorten in kinderopvang/onderwijs. De leerroutes die ontwikkeld worden bieden immers perspectief aan werknemers in kindcentra die willen doorgroeien naar een andere functie en tevens aan mensen die de wens hebben in deze sector te willen gaan werken (zij-instromers). 

De opleidingentafel van PACT voor Kindcentra ontwikkelt, samen met Hans Timmerman, senior adviseur van het CAOP en gespecialiseerd in duurzaam ontwikkelen, een plan hoe beroepskrachten die in integrale kindcentra werken of willen werken op maat kunnen worden opgeleid. Het voordeel van onderwijs op maat is dat medewerkers in hun eigen tempo kunnen leren en dat zij met het behalen van een certificaat direct inzetbaar zijn op de locatie waar ze werkzaam zijn. Bovendien wordt het zij-instromers makkelijker gemaakt de overstap naar het werken in een kindcentrum te maken omdat zij dan al beschikken over relevante competenties.

Het plan voor Onderwijs op maat is nog volop in ontwikkeling. We kunnen daarbij leren van de gehandicaptenzorg; daar zijn inmiddels zulke goede ervaringen opgedaan met onderwijs op maat, dat besloten is het systeem voor de hele langdurende zorg te ontwikkelen en te implementeren. We houden jullie hiervan op de hoogte. Ondertussen delen we graag een blog dat Hans Timmerman onlangs schreef over hoe de coronacrisis helpt om structurele tekorten in de zorg en onderwijs op te lossen.