slide2.jpg

gerdi anki“We kijken nu naar kindvoorzieningen met als ideaal: integraal, inclusief en interprofessioneel. Die drieslag is een beweging van de afgelopen jaren. Daarin heeft PACT een ‘footprint’ achtergelaten.” Aan het woord zijn Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Twee projectleiders die vanaf april een stapje terug doen.

Anki en Gerdi dragen eind maart hun rol over aan Janny Reitsma en Lotte de Rooij. Samen met Maaike Vaes leiden zij vanaf dan het project. Hoe kijken Anki en Gerdi terug? Gerdi: ‘Als je door je oogharen kijkt, zie je dat we met PACT voor Kindcentra onderdeel zijn van een steeds bredere beweging van partners, die een integrale, inclusieve aanpak voor kinderen ontwikkelen en zoeken naar verbindingen tussen kinderopvang, onderwijs en zorg. Eerdere programma’s als Andere Tijden en Alert4you zijn mede grondleggers van deze beweging geweest.’

Slimme routes vinden
Beiden zien dat de weg die met PACT voor Kindcentra is ingeslagen onomkeerbaar is. Anki: “We moeten slimme routes vinden om stappen te zetten, dat vind ik de uitdaging van nu. We moeten het veld meer ruimte geven maar tegelijkertijd moet de overheid ook een fundamentele stap zetten."

Meer hierover lezen? Zie de PACT voor Kindcentra column in de komende BBMP (nr. 2, 2019).