slide2.jpg

181121 ALAOSteeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt om stappen te zetten. Ervaringsdeskundigen uit onderwijs en kinderopvang, brigadiers genoemd, delen hun kennis, bieden inspiratie en denken mee. Zo komt de eigentijdse inrichting van leren op een leuke én effectieve manier dichterbij.

Wist je dat een aantal ambassadeurs van PACT voor Kindcentra ook inzetbaar zijn als brigadier van Anders Leren Anders Organiseren? Elleke Muller, Emile Eshuis en Johan Gelderloos zijn de eerste PACT voor Kindcentra ambassadeurs die als brigadier actief zijn en scholen een zetje in de goede richting geven.

Kijk voor meer informatie op de website van Anders Leren Anders Organiseren.
Lees hier het persbericht.