slide2.jpg

rpeetersOp uitnodiging van kwartiermaker René Peeters heeft PACT voor Kindcentra haar ervaringen en visie ingebracht bij de vraag hoe onderwijs, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp effectief kunnen samenwerken. Peeters werkt in opdracht van de Brede Coalitie Onderwijs Zorg Jeugd waarin 17 brancheorganisaties en belanghebbenden zich hebben verenigd.

De VNG, PO-Raad en VO-raad hebben samen met een groep van 17 landelijke branche- en ouderorganisaties het initiatief genomen om werk te maken van de aansluiting onderwijs, zorg en jeugd. Zo willen zij stimuleren dat kinderen in een vroegtijdig stadium op school worden geholpen door een jeugdhulpverlener. Dit voorkomt zwaardere hulp in de tweede lijn, ervaren scholen die al op deze manier werken (bijvoorbeeld in Almere). Deze Coalitie richt zich op het brede spectrum van preventie tot zorg en daarmee dus ook op het vereenvoudigen van zorg en onderwijs als het gaat om de complexere doelgroepen. Peeters is vanaf dag één pleitbezorger van kindcentra en heeft aan de wieg gestaan van Kindcentra 2020. Peeters ziet als geen ander de meerwaarde van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg, zeker als het gaat om het al op zeer jonge leeftijd kennen van kind en gezin en de rol die alle partijen, waaronder kinderopvang, daar in kunnen spelen.

Proeftuinen
In de proeftuinen van Pedagogisch Pact hebben medewerkers met uiteenlopende expertise ervaring opgedaan met samenwerking op de groepen, resulterend in een sterk vereenvoudigde zorgstructuur. Wat gebeurt er als een professional uit de jeugdhulp meedraait in het team? Welke voorwaarden moeten besturen en lokale overheid daartoe realiseren? Waarom is beschikkingsvrije ruimte voor de inzet van jeugdhulpmiddelen zo belangrijk? De ervaringen van deze proeftuinen kunnen de Coalitie belangrijke input bieden.

>>Lees meer over de proeftuinen van PACT voor Kindcentra

>>Lees meer over de aanpak extra expertise op de werkvloer