slide2.jpg

LandelijkOuderpanelNog winst te behalen in betere samenwerking en versimpelen financiering.

Het overgrote deel van de ouders (82%) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders valt terug op opa en oma. Net zoveel ouders maken gebruik van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. En daar zijn ze blij mee. Maar liefst 74% van de ouders vindt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van hun kind.

Ruim de helft van de ouders (55%) is zelfs voorstander van het in één organisatie samenbrengen van opvang en basisonderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek dat Ouders & Onderwijs met Het Kinderopvangfonds uitvoerde, in samenwerking met Voor Werkende Ouders.

Ook over de samenwerking tussen de basisschool en de dagopvang en buitenschoolse opvang zijn de meeste ouders positief. Toch zou een betere samenwerking de helft van de ouders ontzorgen. Ouders zien graag dat er, meer dan nu, een overdracht is tussen school en opvang als het kind uit school komt, dat de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden en dat daarover regelmatig overleg is. Daarnaast kunnen volgens ouders sommige activiteiten (buiten de onderwijstijd om) prima door andere professionals, zoals bso-medewerkers, uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld voorlezen of sport en spel. Over het aanbod van de buitenschoolse opvang zijn ouders duidelijk. Ze vinden vooral sport- (61%) en creatieve activiteiten (61%) belangrijk.

Uit het onderzoek blijkt nog een ander punt voor verbetering. Want ondanks dat 62% van de ouders tevreden is over de manier van financieren van de kinderopvang, vindt 46% het huidige financieringssysteem te ingewikkeld. En één op de vijf ouders heeft moeite met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Daarnaast vroegen we ouders wat zij vinden van de kosten voor opvang. Ongeveer de helft van de ouders vindt de kosten passend. Maar hoe meer uren opvang ouders afnemen, hoe vaker ze de kosten te hoog vinden. Een behoorlijke groep ouders is bovendien voorstander van een vorm van gratis kinderopvang: twee dagen gratis dagopvang voor ouders met een laag inkomen (55 procent), twee of meer dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen onder de 4 jaar (56 procent) of alle kinderopvang gratis (38 procent). Een meerderheid van de ouders denkt bovendien dat een paar dagen gratis kinderopvang voor meer kansengelijkheid zou kunnen zorgen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder ouders in het Landelijk Ouderpanel. De volledige rapportage van het onderzoek is te vinden op www.oudersenonderwijs.nl. Meedoen aan onderzoeken van het Landelijk Ouderpanel kan door aan te melden via www.landelijkouderpanel.nl.