slide2.jpg

181127 TaskforceNaar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang organiseerde de Tweede Kamer commissie SZW op 22 november een rondetafelgesprek met het werkveld over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en over de adviezen van de Taskforce. Alle genodigden konden een position paper inleveren. Die papers zijn hier terug te vinden.

Het Platform kindcentra stuurde deze brief naar de Tweede Kamer commissie SZW met als doel te laten zien hoe breed het draagvlak voor kindcentra is en hoe breed ook de argumentatie.