slide2.jpg

NyenrodeKasteel Nyenrode was 27 maart het decor van de meest recente ontwikkelingen en publicaties over kindcentra. Op die unieke plek boden we nieuw onderzoek van Oberon aan de ministeries van OCW en SZW aan. Dit onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van kindcentra doorzet en geen hype is gebleken. Ook presenteerde Pauline Slot de literatuurstudie die zij samen met Paul Leseman deed, waarin zij (internationaal) bewijs laten zien van het nut van toegankelijke voorzieningen en het nut van samenwerking. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, sprak de aanwezigen toe over het belang van goede en toegankelijke kinderopvang en kindcentra voor alle kinderen. 27 maart was een dag waarop alle lijntjes samen kwamen. En bijzonder: kinderen vertelden op film waarom zij zo blij zijn met hun kindcentrum. Op Nyenrode namen we ook afscheid van onze passievolle projectleiders Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Onze dank aan hen is groot! 

Uit het onderzoek van Oberon De stand van het land 2019 blijkt dat de samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang niet meer te stoppen is. De omvang en het tempo waarin de samenwerking zich ontwikkelt impliceert dat er feitelijk een stille revolutie gaande is in onderwijs- en kinderopvangland. De samenwerking blijkt veel meer te zijn dan ‘alleen een bordje ophangen’, het gaat om de ambitie om de kwaliteit van het aanbod voor kind en ouder te verbeteren. Ook de resultaten van de literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman Investeren in kinderen 0-12 jaar zijn zeer lezenswaardig. De onderzoekers concluderen onder meer dat het zeer verstandig is om te investeren in voorzieningen voor voorschoolse opvang en educatie. Er is internationaal sterk bewijs dat vroege interventies zichzelf (meer dan) terugverdienen op de langere termijn. Er is internationaal ook bewijs dat een gevarieerd hele-dag aanbod kan bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen, vooral voor achterstandskinderen. Belangrijke aandachtspunten zijn de toegankelijkheid, vooral voor achterstandskinderen, en de kwaliteit van het aanbod in de breedste zin. In Nederland is op deze punten nog wel winst te behalen, aldus de onderzoekers.

PACT voor Kindcentra blijft pleiten voor een betere toegankelijkheid van voorzieningen en voor rijksbeleid om samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs beter te faciliteren. Het Kinderopvangfonds roept het kabinet op eindelijk werk te maken van een recht op kinderopvang voor alle kinderen van zestien uur per week van één tot vier jaar en van zes uur per week voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Een dergelijke ondergrens biedt enorme kansen om één solide voorziening te realiseren waar kinderen vanaf jongs af aan goed integreren, de taal leren, gelijke kansen krijgen en kunnen participeren in een breed aanbod met bewegen, cultuur en gepersonaliseerd leren.

Ik nodig u van harte uit alle berichten en onderzoeken die we recent gepubliceerd hebben te lezen.

Gijs van Rozendaal, voorzitter