slide2.jpg

181002 MC1

Anders leren, anders werken, anders organiseren. Onder die titel organiseerde PACT voor Kindcentra op 2 oktober haar eerste masterclass. Na een inspirerende keynote van filosoof, friskijker en bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar scherpten meer dan honderd mensen uit kinderopvang, onderwijs, zorg en gemeenten samen hun gedachten over de toekomst van leren en wat dat betekent voor het onderwijs, kinderopvang en zorg.

Met een volle zaal en goede verwachtingen startten de projectleiders van PACT voor Kindcentra deze masterclass. “We willen een pact zijn van vernieuwers. Onze ambassadeurs hebben de rol om samen met jullie innovatie aan te jagen en te ondersteunen met trainingen en events”, zo lieten de projectleiders de zaal weten. Hun vraag voor vandaag: “Hoe kunnen we het anders organiseren wetende dat er een groeiend tekort is aan professionals bij het primair onderwijs en andere terreinen van het sociaal domein? De projectleiders daagden de aanwezigen uit: “We willen vandaag van jullie horen hoe we het primair proces anders en slimmer kunnen organiseren. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen kansen? Zodanig dat het goed is voor ons als professionals en zeker ook goed voor de kinderen.”

181002 MC3Emotie is beweging
Ruud Veltenaar deed de inhoudelijke aftrap door de zaal te “verwonderen, verbazen, verwarren en te irriteren”… “Dat zijn allemaal emoties en emotie is een beweging. Vasthouden aan zekerheid is de doodsteek voor verandering. En veranderen moeten we in een wereld die de komende jaren radicaal verandert”, zo hield hij de zaal voor. “De wereld is in een volgende fase van transformatie, een onvermijdelijke en onomkeerbare verandering als onderdeel van onze evolutie. We hebben geen keuze wel of niet mee te gaan. We gaan van ik naar wij, van concurreren naar co-creëren en we gaan de stap maken van onafhankelijk naar samen.”

Anders leren dan wij
“De transformatie van onze wereld naar een volgende fase in onze beschaving heeft grote impact op het onderwijs en de toekomst van leren”, lichtte hij de zaal verder toe. “Nog nooit heeft de mensheid voor zulke grote uitdagingen gestaan als de huidige en toekomstige generaties. De klimaatverandering met impact op onze leefomgeving, de toenemende ongelijkheid en de herverdeling van werk en vermogen, de technologische revolutie in relatie tot maatschappelijk nut, de globalisering en internationalisering en technologisering van arbeid. Het zijn maar een paar voorbeelden waarom onze kinderen anders moeten leren denken en handelen dan wij. Het onderwijs staat voor een fascinerende uitdaging en zal uiteindelijk, in het belang van kinderen en studenten en onze gemeenschappelijke toekomst, drastisch transformeren, waarbij de focus verschuift van collectief onderwijzen naar gepersonaliseerd leren.”

181004 MC4Walk the talk
In het vervolg van zijn keynote ging hij vooral in op de vraag hoe we jonge mensen de juiste ‘mindset’ mee kunnen geven voor de 21ste eeuw en zocht hij naar mogelijkheden om fundamentele weeffouten uit het onderwijs – “Je krijgt in het onderwijs heel veel antwoorden op vragen die je nooit hebt gesteld en op vragen die je wel stelt krijg je geen antwoord” – te halen en hield hij de zaal voor dat zij zelf vooral een voorbeeld moeten zijn voor jonge mensen: “Walk the talk”. Na afloop werden reacties opgehaald van vertegenwoordigers vanuit onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg en daarna gingen de deelnemers aan de hand van de thema’s van de masterclass met elkaar en de ambassadeurs van PACT voor Kindcentra aan de slag.

Wat dat heeft opgebracht en wat die opbrengsten betekenen voor PACT voor Kindcentra leest u in het nieuwskatern Impact, dat eind november over dit thema verschijnt. Naast de opbrengsten krijgt u daarin ook een uitgebreidere versie van de keynote van Ruud Veltenaar, de reacties uit de zaal en een aantal praktijkvoorbeelden van het leren van de toekomst.