slide2.jpg

Webinar OuderbetrokkenheidOp 14 april van 15.00 – 16.30 uur organiseert PACT voor Kindcentra een webinar met als thema ouderbetrokkenheid in kindcentra. Er is veel geschreven over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. We zien ook in deze tijd met afstandsonderwijs en noodopvang dat ouderbetrokkenheid nog nooit zo belangrijk is geweest. We weten uit onderzoek dat betrokkenheid van ouders belangrijk is voor de motivatie, het welzijn, de ontwikkeling en het leren van kinderen: zowel in het onderwijs als in de kinderopvang. 

Kinderen komen naar de kinderopvang als ze nog heel klein zijn, als baby, opvoedingsondersteuning en intensieve contacten tijdens halen en brengen zijn hier heel gewoon. Maar wat wanneer onderwijs en kinderopvang in een kindcentrum aangeboden worden? Wat gebeurt er dan in de relatie met ouders? Welke meerwaarde heeft het kindcentrum voor ouders? Ondertussen hebben de vooroplopende kindcentra hier ervaring mee opgedaan. De eerste onderzoeken onder ouders met kinderen in kindcentra zijn verschenen.

Handreiking Ouderbetrokkenheid
PACT voor Kindcentra ontwikkelt een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. In deze handreiking brengen wij zowel de ervaringen van professionals als van ouders voor het voetlicht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan?
Tijdens het webinar wordt de handreiking aangeboden en toegelicht, gevolgd door een dialoog over de mogelijkheden die het kindcentrum biedt voor ouderbetrokkenheid.

Zet het webinar in je agenda en meld je alvast hier aan. Meer informatie volgt binnenkort.

 

Webinar Ouderbetrokkenheid