Pact voor Kindcentra

Een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar; waarin ieder kind meedoet, meetelt en leert, waarin professionals met plezier werken & waarin ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken

Slider

180606 plaatjePACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel.

Onze ambitie is het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur in Nederland. Dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren. Maar ook dat er binnen een aantal jaar oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving.

PACT voor Kindcentra wordt gesteund door de wetenschap en richt zich op praktijkinnovatie en beleidsverandering. We ontwikkelen en verzamelen kennis en stellen die beschikbaar aan het veld.

PACT voor Kindcentra en Het Kinderopvangfonds.

PACT voor Kindcentra is een project van Het Kinderopvangfonds. Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvang, in de breedste zin van het woord, vanuit het perspectief van kind en ouder. PACT voor Kindcentra draagt bij aan het realiseren van deze doelstelling.

Kijk voor meer informatie op Het Kinderopvangfonds.

kinderopvangfondsnw

181115 Rinda den BesteIn maart schreven wij het nog maar weer eens op (in Trouw): “Laat de kansen van peuters niet afhangen van hun achtergrond”. Samen met de kinderopvangsector en de gemeenten voeren we al jaren argumenten aan om naar één basisvoorziening voor alle peuters toe te groeien. De politieke wil om dit te doen, ontbreekt helaas nog steeds. En dat is ontzettend jammer, want met echte integrale kindcentra, een basisvoorziening, of hoe je het ook noemt, kunnen we werken aan een doorgaande leerlijn en kunnen we talenten van kinderen beter en doelgerichter ontwikkelen.

180620 flyer

In deze toolbox vind je nuttige instrumenten die je in je eigen praktijk kunt inzetten. Heb je vragen hierover of ben je op zoek naar andere expertise? Neem dan contact op met onze ambassadeur in jouw regio.