slide2.jpg
Rijke schooldag gezondeleefstijlEr komt steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Veel brede scholen en IKC’s zijn actief op dit gebied: van gezonde voeding en beweegbeleid tot een gezond binnenklimaat.
 
Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de zesde en laatste aflevering in de reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die begin februari 2023 verscheen in Management Kinderopvang.