slide2.jpg
Rijke schooldag sportBeweging op een rijke schooldag is meer dan een uitgebreide les bewegingsonderwijs. Zo kan de tussenschoolse opvang een mooi moment zijn om te werken aan de motorische ontwikkeldoelen. En via spellen leren kinderen samenwerken, problemen oplossen en zo veel meer. Twee inspirerende voorbeelden van de rol van sport in de rijke schooldag.

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de vijfde aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die in december verscheen in Management Kinderopvang.