slide2.jpg
Rijke schooldag kunstSamenwerken in de Zomerschool en mede-organiseren van kunst- en cultuurweken; het zijn twee activiteiten die kinderopvangorganisatie Junis en onderwijspartijen gezamenlijk organiseren om kinderen meer kunst en cultuur aan te bieden. Creativiteit als een van de pijlers onder de doorgaande ontwikkelingslijn. 
 

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de vierde aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die in oktober verscheen in Management Kinderopvang.