slide2.jpg
Rijke schooldag
Het Platform Kindcentra juicht de plannen uit het regeerakkoord rondom de rijke schooldag toe, de rijke schooldag kán immers een belangrijke bijdrage leveren aan de brede en rijke ontwikkeling van álle kinderen, mits goed uitgewerkt. Het platform doet in dit position paper een aantal aanbevelingen voor een succesvolle en duurzame realisatie van een rijke schooldag voor alle kinderen.