slide2.jpg

Rol en ontwikkelmodel kindcentra

Een toekomstgericht functiegebouw voor kindcentra. Deze handreiking biedt een nieuwe en gemeenschappelijke taal in kindcentra waar professionals met verschillende expertises en verschillende achtergronden samenwerken in één team rondom kinderen en ouders. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Als medewerker kun je het gebruiken om in kaart te brengen waar je nu staat in je werk en welke ambities en talenten je hebt.

Deze handreiking omvat twee bijlagen, te weten de compententiebank en het raamwerk van het rol- en ontwikkelmodel kindcentra.