slide2.jpg

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang

Een eerste verkenning van onderscheidende factoren

Doen integrale kindcentra (IKC) het beter dan andere kindcentra als het gaat om belangrijke principes die met het concept van IKC zijn verbonden en de pedagogische kwaliteit? Zijn er verschillen hierin tussen IKC's waaruit aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het construct zijn af te leiden? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek van Pauline Slot en Paul Leseman. De belangrijkste resultaten worden in dit rapport besproken. 

Download de PDF