slide2.jpg

slide2De IKC-ontwikkeling is onomkeerbaar. Hoewel er nog geen harde onderzoeksresultaten zijn naar de langetermijnimpact op de ontwikkeling van kinderen in Nederland, wordt er niet getwijfeld aan het nut van samenwerking tussen kinderopvang en school. Maar wanneer mag je jezelf een integraal kindcentrum noemen? Is het gros slechts ‘dakdeler’ of zijn we veel verder?

Carla Overduin sprak met experts over IKC anno 2019. Lees hier het hele artikel dat onlangs verscheen in Management Kinderopvang, nr. 3.