slide2.jpg

SKH HetTalent

“Intensief samenwerken maakt alles wat je kinderen kunt bieden zo veel rijker.” Aan het woord is Marjan Terpstra, bestuurder van Stichting Kinderopvang Hoorn die onlangs heeft besloten heeft als één organisatie te gaan samenwerken met onderwijspartner Talent.

Onder de naam Talent Kinderopvang en Onderwijs zetten zij hun activiteiten voort. Vanuit  een solide basis werken zij verder aan één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkellijn. Vijf vragen over deze stap aan Marjan Terpstra, bestuurder van SKH.

Wat is het verschil tussen samenwerken en samengaan?

‘Het grote verschil tussen samenwerken en samengaan is dat als je de samenwerking vanuit één organisatie aanstuurt, je dat ook echt kunt doen vanuit één belang. Vanuit verschillende organisaties is het soms lastig om de gezamenlijke belangen helder en op de voorgrond te houden. Wij denken dat we, nu we het samendoen, iets mooiers kunnen neerzetten voor kinderen en hun ouders.’

Splitsen
Technisch gezien heeft het samengaan ook consequenties. Wordt SKH in tweeën geknipt?
‘SKH wordt inderdaad gesplitst. Het gedeelte van de SKH-locaties dat samen gaat met Talent brengen we onder in een aparte stichting. Helemaal fuseren tussen onderwijs en kinderopvang is helaas nog niet mogelijk. Op de overige locaties blijven we werken onder de naam SKH. We hebben nu al twee entiteiten onder een dak, SKH en SKiK, daar komt er nu dus een bij. Hoe zich dat gaat ontwikkelen moeten we afwachten, maar ik zie voorlopig geen beren op de weg.’

Welke visie hebben jullie op samenwerking met onderwijs?
‘De kinderopvangorganisatie in Hoorn is al heel lang gericht op samenwerking. Wij werken vanuit de filosofie: breng kinderen samen daar waar ze wonen. Dus zitten we van oudsher al vaak binnen de schoolmuren of zeer nabij, in de wijk. Samenwerken met onderwijs verloopt voor ons als een natuurlijk proces.’

‘We zijn langzaam ingestroomd in de vorming van brede scholen en voelden steeds meer behoefte om zaken samen op te pakken. Vanuit daar zijn we verder naar elkaar toegegroeid. Niet altijd in hetzelfde tempo: soms wilde het onderwijs sneller, dan wij weer.’

Verschillen
‘Natuurlijk is intensief samenwerken soms ook lastig. Het helpt dan om veel te praten en elkaar vaak op te zoeken. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je elkaars expertise gaat waarderen en dat is het moment dat je echt gelijkwaardig wordt. Dat regel je niet van bovenaf.’

‘Hoe er wordt samengewerkt verschilt. Per locatie zijn de vragen en uitdagingen waarmee de samenwerkingspartners te maken krijgen ook verschillend. Dat ligt aan de wijk, maar ook aan de geschiedenis van school en kinderopvang op die specifieke locatie. Onze wijkmanagers hebben een actieve rol om de samenwerking in goede banen te leiden en de randvoorwaarden te scheppen. Want ook hier geldt: echte samenwerking doe je in het team waarin je samen optrekt. Ik word als bestuurder graag verrast door mooie initiatieven.’

Waar loop je in de praktijk tegen aan?
‘Onderwijs en kinderopvang kennen twee totaal verschillende culturen. Onderwijs denkt anders dan wij vanuit de kinderopvang gewend zijn. Logisch en verklaarbaar gezien de verschillen in achtergrond.’

‘Kijk bijvoorbeeld naar de financieringsstroom, die loopt in het onderwijs anders dan bij ons. Onderwijs kent één meetpunt per jaar - in oktober - en dan weten ze hoeveel budget ze hebben voor het lopende jaar. De kinderopvang heeft klanten die gedurende het jaar hun wensen kunnen bijstellen of weggaan. Omdat ze verhuizen of omdat er geen behoefte meer is aan ons aanbod.’

‘Dat maakt dat de kinderopvang veel meer dan het onderwijs gewend is om flexibel en behoeftegedreven te handelen. Onderwijs daarentegen is veel beter in staat om risico’s over langere termijn te wegen en daarop het handelen af te stemmen. Beide partijen kennen vanuit de oorsprong een verschil in denken en daarmee in cultuur. Maar als je dat vervolgens op een goede manier aan elkaar knoopt, dan gebeuren er mooie dingen.’

Rol gemeente
Is rol van de gemeente Hoorn belangrijk geweest?
‘In Hoorn hebben we veel baat bij een wethouder en ambtenaren die echt geloven in het nut van samenwerken in integrale kindcentra. Wij hebben een vruchtbare bodem gevonden bij de uitvoer van onze plannen. Het helpt ook dat de gemeente vanuit haar rol als verbinder alle partijen die nodig zijn aan tafel krijgt. Samenwerken is in Hoorn een breed gedragen begrip. Niet alleen tussen kinderopvang en onderwijs, maar ook met de jeugdhulp en op andere terreinen als de muziekschool en de bibliotheek.’

Deze column is verschenen in BBMP 2 2020