slide2.jpg

180530 jreitsma“We willen met PACT voor Kindcentra de praktijk verder brengen”. Aan het woord is Janny Reitsma, één van de nieuwe projectleiders van PACT voor Kindcentra. “Ik wil daar een bijdrage aan leveren door praktijkinitiatieven te verbinden en inhoud te verdiepen. Het mooie van PACT voor Kindcentra is dat het project de beweging in de praktijk op verschillende niveaus ondersteunt: op de werkvloer, op bestuurlijk niveau, lokaal en landelijk, met praktijkmensen, met wetenschappers en met opleiders. Dat gaat van het versterken van regionale netwerken via onze ambassadeurs tot een lobby op landelijk niveau.”

“De transitie naar integrale kincentra is bepaald geen gemakkelijke. Onze uitdaging ligt in het mede vormgeven en faciliteren van deze transitie op alle niveaus. Een toegangsrecht voor alle kinderen zowel in de voorschoolse periode (van één tot vier jaar) als in de buitenschoolse opvang zal daar sterk aan bijdragen. PACT voor Kindcentra staat niet voor niets voor een ontwikkelomgeving waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. Ook de relatie met jeugd(gezondheids)zorg vraagt aandacht. Je ziet steeds meer goede initiatieven ontstaan met als doel jeugd(gezondheids)zorg meer preventief en laagdrempelig voor kinderen en ouders te organiseren. Wij willen daar graag in meedenken. Onze ambitie is om het concept van integrale kindcentra een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur van Nederland. Ons project wordt gesteund door de wetenschap, dat is heel waardevol. Wat ik zou willen is dat we daarnaast ook meer aandacht hebben voor de stem van de ouders en van kinderen. Als we daarin ook nog een slag kunnen maken zou ik dat van grote waarde vinden.”

Beter maken voor kinderen

Janny Reitsma is eigenlijk haar hele werkende leven al bezig met de vraag: “Hoe kunnen we dingen beter maken voor kinderen”. Via jongerenopbouwwerk, jeugdbeleid, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is ze twintig jaar geleden als locatiemanager terecht gekomen bij een vensterschool in Groningen; een bundeling van minstens één basisschool en verschillende andere instellingen in een wijk. “Daar heb ik aan den lijve ondervonden hoe mooi het kan zijn als je samen een community vormt waarin iedereen leert. Dus niet alleen de kinderen maar ook de professionals die er werken en daarmee ook de organisaties zelf. Je bent dan voortdurend met z’n allen bezig elkaar beter te maken, heel mooi. Ik denk dat we het met alle betrokkenen voor elkaar kunnen krijgen dat er straks overal in het land centra van hoge pedagogische en educatieve kwaliteit zijn waar alle kinderen van nul tot twaalf jaar en hun ouders terecht kunnen. Geen gesegregeerde groepen meer op school en na school. Zonder al die complexe wet- en regelgeving van nu.”

Lerende netwerken

Als eerste gaat Janny aan de slag met de verdere vormgeving van de regionale netwerken. “Hoe gaan we de regiefunctie invullen? En welke rol kunnen onze ambassadeurs spelen in lerende netwerken? Daarbij wil ik ook verder kijken dan PACT voor Kindcentra en aanhaken bij goede andere initiatieven op dit vlak. Het zou toch geweldig zijn als binnen een aantal jaar in de regio’s overal lerende netwerken functioneren. Maar dat is niet mijn enige wens voor de nabije toekomst. Het zou ook heel goed zijn als het toegangsrecht dan geregeld is en het beroepsbeeld van kindcentra een goede plek heeft gekregen in het opleidingenveld.”

Janny heeft vanaf april 2019 het stokje overgenomen van Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Samen met oudgediende Maaike Vaes en mede nieuwkomer Lotte de Rooij leidt zij voortaan dit project van Het Kinderopvangfonds.