slide2.jpg

Rol enontwikkelmodel kindcentra

Maandag 28 juni 2021 is het rol- en ontwikkelmodel kindcentra toegelicht en aangeboden aan Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds.

In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Als medewerker kun je het gebruiken om in kaart te brengen waar je nu staat in je werk en welke ambities en talenten je hebt.

"We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, opvang en jeugdzorg verbinden." Het rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug. Kijk voor meer informatie bij Eigen Uitgave.

Webinar 24 juni 2021

Binnen kindcentra wordt samengewerkt met kinderopvang, onderwijs en soms ook met jeugdhulp. Maar wat als we daar de wijk aan toevoegen? Wat levert dat kinderen, ouders en professionals op? Wat is de rol van het IKC in wijkgericht werken? 

In de studio van Omroepstichting Zuidwest gingen we hierover in gesprek met:

  • Lisette Plasman - ambassadeur PACT voor Kindcentra.
  • Teun Dekker – directeur basisschool de Kroevendonk uit Roosendaal. Over hoe de wijk ingezet kan worden voor inclusief onderwijs.
  • Sabine van Dijk-Krikke – directeur Kinderparadijs Meidoorn uit Rotterdam. Over hun wijkinitiatief, waardoor kinderen ook na school opgevangen worden volgens de wijkwaarden die partijen met elkaar hebben vastgelegd.
  • Els Geeris – senior adviseur Nederlands Jeugd Instituut. Over het maatschappelijk belang van wijkgericht werken.
  •  

Omslag betrokken jpg

PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Een inspiratiedocument waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan?

Tijdens het webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is deze handreiking aangeboden aan de ouderorganisaties BOinK (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Na een korte (gebruikers)toelichting op het inspiratiedocument volgde er een interessante dialoog met experts en ervaringsdeskundigen onder leiding van Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid.

Het inspiratiedocument, met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips, kun je vinden op: https://ouders.pactvoorkindcentra.nl/pact-voor-kindcentra/cover/

Film Skoatterwiis

In kindcentrum Skoatterwiss in Oudeschoot, een dorp in Friesland, werken kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp samen om kinderen en ouders beter te ondersteunen. Dit doen zij met behulp van de centrumcoach, die de verbindende factor is tussen kind, ouders en professional. 

Tandwiel

Op 24 maart 2021 organiseerden de kopgroep Wethouders voor Kindcentra en PACT voor Kindcentra een webinar over de nieuwe handreiking voor gemeenten. Hoe kunnen gemeenten samenwerking in de praktijk stimuleren? De handreiking biedt wethouders en ambtenaren handvatten bij het creëren van meer samenhang tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. De kernvragen: ‘waarom’ zou je samenwerking nastreven? En ‘hoe’ zou je dat kunnen doen? Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien om die samenwerking te stimuleren en meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren?

Heb je het webinar Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen gemist? Naast een heldere uitleg over het hoe en waarom kun je ook het panelgesprek met wethouder en bestuurders uit KO, PO en Jeugdzorg terugkijken in dit filmpje. De handreiking kun je downloaden via deze link.