slide2.jpg

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden.

 Ouders over kindcentra vertrouwd  Ouders over kindcentra verbinding  Ouders over kindcentra samenwerking
 Ouders over kindcentra prikkelend  Ouders over kindcentra ontzorgen  In beeld