slide2.jpg

Impact 181217

Veel scholen en kinderopvang zoeken naar nieuwe wegen om personeelskrapte en hoge werkdruk van medewerkers aan te pakken. Het anders organiseren van het leerproces is zo’n nieuwe route. PACT voor Kindcentra wil met deze IMPACT een bijdrage leveren aan deze zoektocht, voortbouwend op onze ervaringen met toenemende integratie van voorzieningen en werken met interprofessionele teams.

Download de IMPACT