slide2.jpg

Samenwerking omringende landen

 

 

 

 

Het streven naar (integrale) kindcentra in Nederland staat niet los van ontwikkelingen in ons omringende landen. Hoe zit het eigenlijk met de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in de landen om ons heen. In 2014 heeft Serv Vinders, beleidsadviseur kinderopvang, op een rij gezet hoe het in de ons omringende landen is geregeld. 

Download de PDF