slide2.jpg

De opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een open netwerk van innovatieve opleidingen en andere stakeholders, die in gesprek zijn over het versterken van opleidingen, gericht op het werken in integrale en inclusieve praktijken. Aan tafel zaten niet alleen vertegenwoordigers van innovatieve opleidingen maar ook vertegenwoordigers van sociale partners. In de afgelopen jaren zijn diverse innovatieve proeftuinen opgestart en is er met diverse experts gewerkt aan de ontwikkeling van een beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum. De Hogeschool Rotterdam, KPZ/campus Kind en Educatie en Signum en Fontys Kind en Educatie hebben als proeftuin gediend. Vanuit verschillende invalshoeken deden zij onderzoek naar de vertaling van de behoefte vanuit de IKC-praktijk naar een passend professionaliseringsaanbod. De onderzoeksresultaten vind je hieronder terug. Ook verscheen er een handreiking modulair rollenmodel kindcentra, dat een passend en flexibel functiegebouw omvat met een vertaling naar de salarisstructuren van de drie cao’s Kinderopvang, Primair Onderwijs en Jeugdzorg.  

Op deze pagina vind je publicaties, artikelen en films die te maken hebben met 'werken op een kindcentrum'.