slide2.jpg

MMIDK Tivoli SetVexy 9814Elk kind heeft recht op muziekonderwijs op de basisschool
Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s.

Ondertekenaars 200922v1

Investeren in sport en bewegen is cruciaal voor een inclusief, gezond en energiek Nederland. Daarom ondertekende PACT voor Kindcentra op 22 september samen met vele partners uit de sport, zorg en welzijn het manifest ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl’.

KC Snijders"Wij zijn een kindcentrum maar in crisistijd - zo viel mij op - hadden we allemaal de neiging om terug te gaan naar onze oorspronkelijke tak van sport,” zo ervaarde Ivan Trouwborst directeur van kindcentrum Snijders uit Rijswijk. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de scholen en de kinderopvang dicht gingen, moest er van alles georganiseerd en geregeld worden. “We organiseerden de boel ineens op ons eigen eiland van onderwijs en kinderopvang in plaats van samen.”

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang'Het zit hem in de details'

In opdracht van Het Kinderopvangfonds voerde de UU een onderzoek uit op basis van data die in het kader van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zijn verzameld in de jaren 2017 t/m 2019. Pauline Slot en Paul Leseman hebben de belangrijkste principes van IKC’s - zoals o.a. omschreven door Veen en collega’s (2020) – afgeleid uit het databestand van de LKK. Ze hebben naar kenmerken gezocht in die data die als passende operationaliseringen van principes van een IKC kunnen gelden. De LKK is immers niet opgezet als onderzoek dat zich specifiek richt op IKC’s. Ondanks deze beperkingen kan een aantal conclusies worden getrokken.

stembureauKomende twee kwartalen staan in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. Voor de ontwikkeling van kindcentra worden dat belangrijke verkiezingen. Het besef dat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs veel toegevoegde waarde kan hebben groeit gestaag. Een toegangsrecht voor alle kinderen in combinatie met die samenwerking biedt toegevoegde waarde voor zowel kinderen (talentontwikkeling bij alle kinderen en meer kansengelijkheid), als ouders (ontzorgen van jonge gezinnen en zorgen dat beide partners een zelfstandig inkomen kunnen verdienen) en medewerkers (interessanter en uitdagender werk met minder werkdruk – dit kan tevens een deel van de oplossing vormen voor het lerarentekort en het tekort aan pedagogisch medewerkers).