slide2.jpg

Gijs van Rozendaal fotoLieve mensen,

Het nieuwe jaar is begonnen. Ik wil jullie allemaal een inspirerend en vooral ook een, in toenemende mate, coronavrij 2021 toe wensen. Vanaf nu wordt gestart met vaccinatie. Laat dat de prelude zijn op de kanteling van de strijd tegen het virus; het begin van een tijdperk waarin we langzaam maar zeker onze kinderen weer kunnen knuffelen, onze ouders weer mogen omhelzen en elkaar weer gewoon fysiek kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat het jaar 2021 ook vanuit het perspectief van PACT voor Kindcentra en de regiegroep Kindcentra 2020 het jaar van de kanteling wordt.

Democartisch burgerschapKinderrechten en inclusief democratisch burgerschap binnen pedagogische voorzieningen voor jonge kinderen (0-12 jaar)
Sinds september 2017 doet Christel Eijkholt promotieonderzoek naar kinderrechten en democratisch burgerschap binnen voorzieningen voor jonge kinderen in Nederland: kinderopvang, peuterspeelzalen, BSO en zijdelings het primair onderwijs. Dit - mede door Het Kinderopvangfonds ondersteunde - project loopt af in 2021. De voorlopige resultaten onderbouwen het belang van een zorgvuldige benadering en pedagogische inbedding van enkele essentiële kenmerken van kinderrechten en burgerschap, zoals kinderparticipatie, vrije ruimte, en democratische conflicthantering.

Webinar 1Kinderen willen ontdekken, bewegen en meer naar buiten 
Op hun ideale dag willen kinderen vooral ontdekken: dieren verzorgen, leren over de tuin, proefjes doen, praten over wat hen bezighoudt, koken, creatief bezig zijn, op een aantrekkelijke manier topografie en geschiedenis leren (met een VR bril) en verder alles wat nog moet. Dat blijkt uit onderzoek onder kinderen (en hun ouders) dat PACT voor Kindcentra liet uitvoeren door bureau Qrius en dat tijdens de webinar gepresenteerd wordt.

Kindcentra2020Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De eerste jaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Een investering in de ontwikkeling van álle kinderen is daarom hard nodig. Zeven landelijke organisaties pleiten samen voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van nul tot vier jaar. Vandaag ontving Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, hiervoor een pleitnotitie van VNG, BOinK, BK, BMK, SWN, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020.

Webinar 1'Onze meester is heel creatief. Het komt er alleen niet altijd uit...'
Kijk en luister mee naar de verhalen van kinderen en tieners die op een kindcentrum zitten of hebben gezeten. Hoe ervaren c.q. ervoeren zij hun tijd op de kinderopvang en op school? Wat vinden ze goed en wat kan er volgens hen beter?