slide2.jpg

KC Snijders"Wij zijn een kindcentrum maar in crisistijd - zo viel mij op - hadden we allemaal de neiging om terug te gaan naar onze oorspronkelijke tak van sport,” zo ervaarde Ivan Trouwborst directeur van kindcentrum Snijders uit Rijswijk. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de scholen en de kinderopvang dicht gingen, moest er van alles georganiseerd en geregeld worden. “We organiseerden de boel ineens op ons eigen eiland van onderwijs en kinderopvang in plaats van samen.”

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang'Het zit hem in de details'

In opdracht van Het Kinderopvangfonds voerde de UU een onderzoek uit op basis van data die in het kader van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zijn verzameld in de jaren 2017 t/m 2019. Pauline Slot en Paul Leseman hebben de belangrijkste principes van IKC’s - zoals o.a. omschreven door Veen en collega’s (2020) – afgeleid uit het databestand van de LKK. Ze hebben naar kenmerken gezocht in die data die als passende operationaliseringen van principes van een IKC kunnen gelden. De LKK is immers niet opgezet als onderzoek dat zich specifiek richt op IKC’s. Ondanks deze beperkingen kan een aantal conclusies worden getrokken.

stembureauKomende twee kwartalen staan in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. Voor de ontwikkeling van kindcentra worden dat belangrijke verkiezingen. Het besef dat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs veel toegevoegde waarde kan hebben groeit gestaag. Een toegangsrecht voor alle kinderen in combinatie met die samenwerking biedt toegevoegde waarde voor zowel kinderen (talentontwikkeling bij alle kinderen en meer kansengelijkheid), als ouders (ontzorgen van jonge gezinnen en zorgen dat beide partners een zelfstandig inkomen kunnen verdienen) en medewerkers (interessanter en uitdagender werk met minder werkdruk – dit kan tevens een deel van de oplossing vormen voor het lerarentekort en het tekort aan pedagogisch medewerkers).

LoepBegin mei, midden in de lockdown, kwamen enkele ambassadeurs van PACT voor Kindcentra online (hoe kan het ook anders) bij elkaar. Zij verkenden de vraag welke gevolgen online onderwijs en noodopvang hebben voor de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg. En wat de rol van PACT voor Kindcentra hierin kan zijn.

ReflectieDe PACT voor Kindcentra ambassadeurs doen een oproep aan iedereen die werkt met kinderen om samen terug te kijken op de afgelopen periode. Lees hun reflectie in de blog ‘bijzondere tijden’ en bekijk de handige handreiking met voorbeeldvragen die zij hebben geformuleerd om het gesprek met kinderen in de groep aan te gaan.