slide2.jpg

toekomstvdarbeidEen toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) vandaag een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Ze bieden inspiratie aan de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet. PTA is een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak waarin vertegenwoordigers van publieke en private partijen op persoonlijke titel en los van de waan van de dag elkaar hebben gevonden.

E.Gnodde 1Onderzoek in de onderstroom

De Wijde Wereld is een succesvol speelleercentrum uit Uden. Een van de voorlopers in de vorming van Integrale Kindcentra (IKC) in Nederland. Hun motto: ‘Tijd en ruimte voor ieder kind. Onderwijs en opvang zijn met elkaar geïntegreerd en het kind mag kind zijn’. Van heinde en ver komen bestuurders, professionals en andere geïnteresseerden kijken hoe directeur Jos van Zutphen en zijn mensen het kindcentrum hebben ingericht en draaiende houden.

Pedagogisch medewerkers (PM’ers) van De Wijde Wereld die werkten met en voor kinderen van 0 tot 4 jaar hadden enorm last van een hoge werkdruk. Waarom? Daar kon de Wijde Wereld geen vinger achter krijgen. Reden voor Elles Gnodde om, in het kader van haar master begeleidingskunde, haar pijlen juist hierop te richten. De opbrengst van haar thesis gaat echter veel verder dan dat. Een interview met begeleidingsdeskundige Elles Gnodde en met Jos van Zutphen, directeur van de Wijde Wereld.

Gijs van Rozendaal fotoHet coronavirus verandert veel voor iedereen. Het meest dichtbij komt wel de verplichting tot ‘leven in het moment’. Je kunt amper meer dan één week vooruit kijken en hebt geen idee hoe de toekomst eruit gaat zien. In het verleden bestonden er dure cursussen waarin je leerde te accepteren wat je overkomt. Met één donderslag blijkt iedereen daar ineens geweldige vaardigheden in te tonen. 

SEOOp 9 april jl. publiceerde SEO Economisch Onderzoek het rapport ‘Naar een stabiel stelsel van kinderopvang’, waarin aangegeven wordt dat kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang zou daarom toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen, ook voor die van niet werkende ouders.

180530 ehuinink‘In korte tijd veranderen kan dus, als de urgentie maar groot genoeg is’
Ellen Huinink was - naast haar baan als coördinator Kinderen in Armoede bij de gemeente Vught - als zzp’er druk met het begeleiden van teams uit de kinderopvang, onderwijs en zorg die samen aan de slag gingen binnen een kindcentrum. Maar dat was voor de coronamaatregelen werden afgekondigd. Nadat duidelijk werd dat scholen en kinderopvang gingen sluiten en mensen dus thuis moesten blijven, waren ‘haar’ teams ineens druk met heel andere zaken. Ellen: “Alle bestaande afspraken werden - logisch hoor - afgezegd, en juist uit die afspraken komt voor mij vaak weer werk. Maar dat viel dus van de een op de andere dag weg.”