slide2.jpg

MarcoSnoek‘Ik ben vooral bezig met de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten geven om te zien “waar sta ik nu en waar wil ik heen"’, vertelt Marco Snoek, die sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Vanuit die rol wil Marco graag bijdragen aan het versterken van professionals in het onderwijs, en ook in kindcentra.

In onze column in BBMP nr. 4 lees je zijn verhaal over het beroepsbeeld voor kindcentra.

HANNY VOSKUYLEN 2663 mbnwPACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers spraken met Hanny Voskuylen, aanjager en projectleider integrale kindcentra in dienst van de gemeente Leeuwarden. Authenticiteit is het woord dat blijft hangen als je luistert naar wat ze vertelt over hoe ze in Leeuwarden eerst de brede school en later het IKC als vergezicht tussen de oren heeft gekregen van het werkveld, de gemeente en de politiek.

Lees hier het volledige interview met kantelaar Hanny Voskuylen dat verscheen in de BBMP (nr. 4).

JAN HEIJMANS 2285 DEFwbPACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. Anki Duin en Wilma Schepers spraken met Jan Heijmans, voorzitter van het college van bestuur van SIGNUM over ‘the next step’: het mogelijk maken dat kinderen een volgende stap in hun ontwikkeling maken.

Lees hier het volledige interview met kantelaar Jan Heijmans, dat onlangs verscheen in de BBMP (nr. 3).

 

180530 jreitsma“We willen met PACT voor Kindcentra de praktijk verder brengen”. Aan het woord is Janny Reitsma, één van de nieuwe projectleiders van PACT voor Kindcentra. “Ik wil daar een bijdrage aan leveren door praktijkinitiatieven te verbinden en inhoud te verdiepen. Het mooie van PACT voor Kindcentra is dat het project de beweging in de praktijk op verschillende niveaus ondersteunt: op de werkvloer, op bestuurlijk niveau, lokaal en landelijk, met praktijkmensen, met wetenschappers en met opleiders. Dat gaat van het versterken van regionale netwerken via onze ambassadeurs tot een lobby op landelijk niveau.”

slide2De IKC-ontwikkeling is onomkeerbaar. Hoewel er nog geen harde onderzoeksresultaten zijn naar de langetermijnimpact op de ontwikkeling van kinderen in Nederland, wordt er niet getwijfeld aan het nut van samenwerking tussen kinderopvang en school. Maar wanneer mag je jezelf een integraal kindcentrum noemen? Is het gros slechts ‘dakdeler’ of zijn we veel verder?

Carla Overduin sprak met experts over IKC anno 2019. Lees hier het hele artikel dat onlangs verscheen in Management Kinderopvang, nr. 3.