slide2.jpg

RijkeschooldagIn Bad Nieuweschans, een dorpje in Oost-Groningen, is er voor kinderen nauwelijks iets te doen. Op KC Houwingaham experimenteren ze sinds 2020 met het project Tijd voor Toekomst. Op woensdag- en vrijdagmiddagen krijgen alle schoolkinderen een programma van sport, cultuur, muziek, dans, gezonde voeding en techniek. Met deze rijke schooldagen kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Een eerste serie in een reeks over rijke dagarrangementen, een initiatief van PACT voor Kindcentra in samenwerking met Zosja en Management Kinderopvang.

Lees hier het artikel dat onlangs verscheen in Management Kinderopvang en op Zosja.

 

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinen 1“We willen graag dat er veel in regelgeving en financiering verbetert bij de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s). Maar als je kijkt naar de eerste resultaten uit proeftuinen die zijn gestart rondom het beroepsbeeld medewerkers Kindcentra, dan kun je niet anders dan constateren dat er ondanks de nodige belemmeringen al heel veel mogelijk is. Er zijn echt mooie, interessante, nieuwe rollen te bedenken voor medewerkers.” Aan het woord is Hans Schwartz. Hij is senior-adviseur arbeidszaken bij het CAOP. Vanuit daar werkt hij al zo’n zes jaar aan grote maatschappelijke uitdagingen en complexe arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort en is hij nauw betrokken bij arbeidsmarkt- en opleidingsthema’s van PACT voor Kindcentra.

Proeftuin KPZ

“De kansen van onze studenten op een mooie baan zijn groot. Allemaal hebben ze een betaalde werkplek weten te bemachtigen en 50 procent van hen heeft een andere rol en taken gekregen ten opzichte van het werk dat ze voorheen deden. Dat is een fijne ontwikkeling en ook een die ons trots maakt.” Hogeschool KPZ deed in opdracht van PACT voor Kindcentra onderzoek onder huidige en oud-studenten van hun Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional (PEP).

Rol enontwikkelmodel kindcentraEen brug die gescheiden werelden verbindt
“We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg verbinden. Het onlangs door PACT voor Kindcentra gepresenteerde rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug.” Dat vindt Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds. Janny Reitsma, projectleider PACT voor Kindcentra, vult hem aan: “Vroeger had je vooral één taak. In het geval van bijvoorbeeld een leerkracht was dat: kinderen kennis meegeven. Je was hiermee verantwoordelijk voor maar één aspect van de volledige ontwikkeling van het kind. En je hield die rol ook min of meer vast, je hele carrière.” Dat is met de komst van kindcentra veranderd.”

Functiebeschrijvingen zijn vaak complexe documenten met veel details en het waarom van de inschaling is voor veel medewerkers een black box. Met de taal van het rol- en ontwikkelmodel wordt het transparant en herkenbaar. In de PACT-column stellen we zes vragen aan de initiatiefnemers. Deze column verscheen in BBMP nr. 5.

Omslag betrokken jpg‘Veel contact is niet nodig, goed contact wel’

Is er sprake van een PACT tussen ouders en kindcentra? En zo ja, hoe geven professionals en ouders hier vorm aan? PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Een inspiratiedocument waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan?

Deze column van PACT voor Kindcentra verscheen in BBMP nr. 4.