slide2.jpg

poraad10jaarTerwijl de politieke onwil voortduurt om wet- en regelgeving aan te passen voor de oprichting van Integrale Kindcentra (IKC), blijft het onderwijs gewoon samenwerken met kinderopvangcentra, gemeenten. En steeds vaker ook met zorgpartners, want door competenties en talenten met elkaar te verbinden haal je namelijk samen het beste uit ieder kind en bestrijdt je kansenongelijkheid, stellen PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en bestuurslid Jeanette de Jong van IKC Blosse Opvang en Onderwijs.

,,Als we pas met vier jaar beginnen met het signaleren van ontwikkel- en gedragsproblematiek bij jonge kinderen, zijn we te laat.” Klare taal klinkt uit de mond van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten. Zij bezoekt regelmatig Integrale Kindcentra en ziet daar wat de effecten zijn van het huidige stelsel, zoals een ‘onlogische en onwenselijke knip’ tussen de kinderopvang en het basisonderwijs.

logo scpVerschenen: 'Kijk op kinderopvang. Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang'.

  • Vier op de tien ouders geven de betaalbaarheid van kinderopvang een onvoldoende. Een op de zeven ouders vindt het aanvragen van een kinderopvangtoeslag ingewikkeld.
  • Ouders zijn in het algemeen positief over de kwaliteit van de opvang. Zij vinden bijvoorbeeld dat er goed voor kinderen wordt gezorgd. Ouders zijn wel kritisch over vele wisselingen van het personeel.
  • Niet-gebruikers zijn over het algemeen negatiever over de kinderopvang. Ze hebben bijvoorbeeld twijfels over de veiligheid van kinderen en de aandacht die er voor hen is.
  • In gezinnen waar de kinderopvang als meer betaalbaar, toegankelijker en beter wordt gezien, wordt vaker opvang gebruikt en werkt de moeder meer uren.
  • Ouders zijn meer tevreden over de afstemming tussen werk en privé naarmate zij positievere ervaringen met de opvang hebben.

Loes Ypma toestemming v1Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, sluit zich aan bij het Platform Kindcentra. Krachten moet je bundelen, is het devies van Loes Ypma, sinds kort bestuursvoorzitter van Verus. De leden van Verus hebben veel belangstelling om met kinderopvang, zorg en andere partijen samen te werken in kindcentra. Loes Ypma is, met haar leden, warm voorstander van kindcentra. Uiteraard in het belang van de kinderen. Doorlopende lijnen, in inclusieve voorzieningen, maken dat alle kinderen, van nul tot dertien jaar (en liefst nog verder) de kansen krijgen die ze verdienen.

Onze ambassadeurs zijn volop in hun regio aan het werk om partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te bezien waar PACT voor Kindcentra waarde kan toevoegen. Hiertoe wordt een viertal innovatieve thema’s nader onder de loep genomen: rijke dagarrangementen, werken met kinderen van 0-6 jaar, anders organiseren van het werk en aansluiting met jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Op 12 juni heeft PACT voor Kindcentra een ‘opleidingentafel’ georganiseerd. Deze volgt op een aantal ‘tafels’ die Pedagogisch PACT eerder georganiseerd heeft en die in maart 2017 hebben geleid tot een aantal adviezen voor het werkveld, de opleidingen en de sociale partners. Naast innovatieve opleidingen waren ook vertegenwoordigers van sociale partners aanwezig. Samen met hen is verkend wat PACT voor Kindcentra de komende jaren kan bijdragen aan meer integrale opleidingen.