slide2.jpg

oberon logoIn 2016 hebben de ministeries van OCW en SZW Oberon opdracht gegeven om een nulmeting te doen naar de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek (Samenwerking in beeld) maakten dat ook beleidsmakers in Den Haag zich ervan bewust werden dat de ontwikkeling van kindcentra meer is dan een voorbijgaande hype. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat er een Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs in het leven is geroepen. Hoe staat de praktijk er nu voor? Nieuw onderzoek geeft antwoord.

certificaatDe opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een open netwerk van innovatieve opleidingen en andere stakeholders, die in gesprek zijn over het versterken van opleidingen, gericht op het werken in integrale en inclusieve praktijken. Op 14 en 15 maart organiseert de opleidingentafel een 24-uurs werksessie om te komen tot een beroepsbeeld ‘medewerker van een kindcentrum’. Het eerste resultaat wordt medio maart gepresenteerd aan de opleidingentafel.

90e833fe 7c38 467e bf54 82edcfce22fbHet Kohnstamm Instituut heeft recentelijk het onderzoeksrapport IKC’s over wat hen kenmerkt gepubliceerd. In opdracht van Het Kinderopvangfonds voerde het Instituut een onderzoek uit bij vergevorderde kindcentra over hun werkprincipes, veronderstellingen en aannames en succesfactoren bij het ontwerp van hun kindcentrum.

gerdi anki“We kijken nu naar kindvoorzieningen met als ideaal: integraal, inclusief en interprofessioneel. Die drieslag is een beweging van de afgelopen jaren. Daarin heeft PACT een ‘footprint’ achtergelaten.” Aan het woord zijn Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Twee projectleiders die vanaf april een stapje terug doen.

logo PKC bouwt voortGerdi Meyknecht en Anki Duin nemen afscheid. Per 1 april vormen Janny Reitsma en Lotte de Rooij samen met Maaike Vaes de projectleiding van PACT voor Kindcentra. Het bestuur van Het Kinderopvangfonds dankt Anki en Gerdi zeer en zal hun passie, innovatieve krachten en betrokkenheid enorm missen. Eind maart zullen we hen in het zonnetje zetten. Het bestuur heeft veel vertrouwen in het nieuwe team en wenst hen succes.