slide2.jpg

Beeldverslag VP De Nyenrodesessie georganiseerd door Het Kinderopvangfonds op 27 maart jl. was druk bezocht. Er is veel informatie gedeeld. De drie onderzoeksrapporten die zijn gepresenteerd kun je terugvinden onder de volgende links:

Literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman: Wat weten we?

Rapport Onderzoeksbureau Oberon: Samenwerking in beeld 2 

Rapport Kohnstamm Instituut: IKC’s over wat hen kenmerkt

Ambities en bouwstenen voor een kindcentrum: Wat is een kindcentrum?

Het beeldverslag van de Nyenrode sessie kun je hier bekijken.

Wij hopen dat de opbrengsten van de Kennistafel PACT voor Kindcentra een ieder helpt om de ontwikkeling van goede samenhangende voorzieningen verder te brengen. De Kennistafel zal de komende twee jaar aanvullend onderzoek op gaan leveren. In ieder geval is duidelijk dat de managers, bestuurders en medewerkers in de praktijk volop doorgaan op de ingeslagen weg. Mooi dat de consensus om dit pad verder te exploreren zo groot is.

We wensen iedereen veel inspiratie bij de ontwikkeling van deze nieuwe praktijken.

Wat weten weInvesteren in kinderen van 0-12 jaar, is een literatuurstudie naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd door Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra.

In deze publicatie worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

Download de publicatie hier.

Samenwerking in beeld IIBijna een kwart van alle scholen en een minstens zo groot deel van de kinderopvang profileert zich momenteel als kindcentrum; een organisatie waar scholen, kinderopvang en veelal ook jeugdhulp samenwerken voor een betere voorziening voor kinderen en ouders. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Oberon heeft uitgevoerd naar samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Deze groeiende trend toont aan dat de vorming van kindcentra geen hype is geweest, vindt opdrachtgever Het Kinderopvangfonds. Het fonds ziet helaas nog wel belangrijke belemmeringen in wet- en regelgeving en in de financiering.

NyenrodeKasteel Nyenrode was 27 maart het decor van de meest recente ontwikkelingen en publicaties over kindcentra. Op die unieke plek boden we nieuw onderzoek van Oberon aan de ministeries van OCW en SZW aan. Dit onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van kindcentra doorzet en geen hype is gebleken. Ook presenteerde Pauline Slot de literatuurstudie die zij samen met Paul Leseman deed, waarin zij (internationaal) bewijs laten zien van het nut van toegankelijke voorzieningen en het nut van samenwerking. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, sprak de aanwezigen toe over het belang van goede en toegankelijke kinderopvang en kindcentra voor alle kinderen. 27 maart was een dag waarop alle lijntjes samen kwamen. En bijzonder: kinderen vertelden op film waarom zij zo blij zijn met hun kindcentrum. Op Nyenrode namen we ook afscheid van onze passievolle projectleiders Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Onze dank aan hen is groot! 

Samenwerking in beeld IIKindcentra, de scholen van de toekomst

Bijna een kwart van alle scholen en een minstens zo groot deel van de kinderopvang profileert zich momenteel als kindcentrum; een organisatie waar scholen, kinderopvang en veelal ook jeugdhulp samenwerken voor een betere voorziening voor kinderen en ouders. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Oberon heeft uitgevoerd naar samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Deze groeiende trend toont aan dat de vorming van kindcentra geen hype is geweest, vindt opdrachtgever Het Kinderopvangfonds. Het fonds ziet helaas nog wel belangrijke belemmeringen in wet- en regelgeving en in de financiering.