slide2.jpg

181002 ZomerdagOp een zonovergoten dag in september bogen ambassadeurs van PACT voor Kindcentra, bestuursleden van Het Kinderopvangfonds en heel veel experts uit de praktijk zich over de vraag wat PACT voor Kindcentra kan betekenen op een tweetal innovatieve thema’s. We zien dat kindcentra de doorgaande lijn voor kinderen van nul tot zes jaar steeds intensiever gaan invullen. Bijvoorbeeld door te werken in groepen met kinderen van drie tot zes jaar. Dat heeft meerwaarde voor kinderen, maar brengt ook nogal wat rompslomp met zich mee. Hoe kunnen we deze beweging faciliteren? Kunnen we goede voorbeelden laten zien? Kan PACT voor Kindcentra knelpunten in wet- en regelgeving in de lobby meenemen? 

Ook hebben de aanwezigen op die dag gekeken naar de mogelijkheden om rijke dagarrangementen te bieden. Medewerkers vanuit sport en cultuur dachten mee. Ook hier zijn goede voorbeelden die het waard zijn gedeeld te worden en kunnen pilots meerwaarde bieden. 

’s Middags gaven Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit Utrecht een exposé van het wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland over de bewezen kennis over de inrichting van voorzieningen voor jonge kinderen. De leden van de verschillende kopgroepen (onderwijs, kinderopvang, zorg en wethouders) én de ambassadeurs van PACT voor Kindcentra zullen elkaar intensiever gaan ontmoeten, op landelijk en op regionaal niveau. Ook dat was de uitkomst van de PACTvoor Kindcentra zomerdag.

Als bestuurder van stichting kinderopvang Langedijk zag Monique Mul nog te vaak dat expertise, kennis en ervaringen verdwijnen als het kind overgaat naar het basisonderwijs. Dat moest en kon anders.

mmul2

Het leidde tot de ontwikkeling van ‘Kind[in]’; een digitaal kind volgsysteem dat volgt waar een kind staat en hoe een kind zich in de 0 tot 6-jarige leeftijd spelenderwijs ontwikkelt. Monique Mul: “Het kijkt vanuit de talenten en de mogelijkheden van het kind. Hierbij zoeken wij de verbinding met het kleuteronderwijs.” “Het is een geweldig instrument om het kind te volgen”, reageert Monique Mul enthousiast.

rpeetersOp uitnodiging van kwartiermaker René Peeters heeft PACT voor Kindcentra haar ervaringen en visie ingebracht bij de vraag hoe onderwijs, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp effectief kunnen samenwerken. Peeters werkt in opdracht van de Brede Coalitie Onderwijs Zorg Jeugd waarin 17 brancheorganisaties en belanghebbenden zich hebben verenigd.

181016 BTWOp 10 oktober is de handreiking BTW gepubliceerd door het ministerie van SZW. Deze handreiking is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen gaan bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen op basis van deze handreiking onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de BTW vormen. Daarmee wordt een belangrijke belemmering weg genomen om te gaan werken vanuit één team en één leiding.

181002 MC1

Anders leren, anders werken, anders organiseren. Onder die titel organiseerde PACT voor Kindcentra op 2 oktober haar eerste masterclass. Na een inspirerende keynote van filosoof, friskijker en bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar scherpten meer dan honderd mensen uit kinderopvang, onderwijs, zorg en gemeenten samen hun gedachten over de toekomst van leren en wat dat betekent voor het onderwijs, kinderopvang en zorg.