slide2.jpg

renepeeters02Gisteren verscheen het advies van kwartiermaker René Peeters, die op verzoek van de coalitie onderwijs, zorg en jeugd onderzocht hoe de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd verbeterd kan worden. De coalitie heeft het rapport verstuurd naar de ministers Slob van OCW en de Jonge van VWS, en verwacht binnenkort een gesprek met de ministers te voeren over de uitvoering.

Lees het nieuwsbericht op website van de PO-Raad

Download het rapport ‘met andere ogen’ 

181127 TaskforceNaar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang organiseerde de Tweede Kamer commissie SZW op 22 november een rondetafelgesprek met het werkveld over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en over de adviezen van de Taskforce. Alle genodigden konden een position paper inleveren. Die papers zijn hier terug te vinden.

Het Platform kindcentra stuurde deze brief naar de Tweede Kamer commissie SZW met als doel te laten zien hoe breed het draagvlak voor kindcentra is en hoe breed ook de argumentatie.

181121 ALAOSteeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt om stappen te zetten. Ervaringsdeskundigen uit onderwijs en kinderopvang, brigadiers genoemd, delen hun kennis, bieden inspiratie en denken mee. Zo komt de eigentijdse inrichting van leren op een leuke én effectieve manier dichterbij.

Wist je dat een aantal ambassadeurs van PACT voor Kindcentra ook inzetbaar zijn als brigadier van Anders Leren Anders Organiseren? Elleke Muller, Emile Eshuis en Johan Gelderloos zijn de eerste PACT voor Kindcentra ambassadeurs die als brigadier actief zijn en scholen een zetje in de goede richting geven.

Kijk voor meer informatie op de website van Anders Leren Anders Organiseren.
Lees hier het persbericht.

181121 OJEen paar jaar geleden bracht ik een uitgebreid bezoek aan twee integrale kindcentra (IKC). Het ene IKC staat in Amsterdam, het andere op het platteland. Beide centra wilden weten wat ik van hun uitvoeringspraktijk vond vanwege mijn publicatie over het pedagogisch ontwerp van kindcentra 'Op groeien doe je maar één keer". Eén van de dingen die me opviel was dat beide integrale kindcentra hun -  Wat we zouden kunnen noemen- `bewerkelijke` leerlingen zeer verschillend benaderden. Wat maakt een IKC succesvol?

Lees het artikel van OJ ACTUEEL van oktober 2018

181121 BerlijnIn het voorjaar van 2019 organiseert Het Kinderopvangfonds opnieuw een studiereis voor beleidmakers onderwijs, zorg en kinderopvang. De reis gaat deze keer naar Berlijn waar men zwaar heeft ingezet op kinderopvang in combinatie met onderwijs en aansluiting van zorg. Berlijn heeft de kinderopvang gratis gemaakt en heeft een duidelijk stedelijk beleid rondom inclusie opgezet en in aansluiting met zorg. Er staan ontmoetingen gepland met politici en bezoeken aan locaties. Directeuren van de ministeries OCW en SZW hebben reeds toegezegd mee te gaan. De organisatie is in handen van Serv Vinders en Anki Duin.