slide2.jpg

BeroepsbeeldHet beroepsbeeld medewerker IKC laat een breed beeld zien van de rollen en taken die medewerkers uitvoeren in een IKC. Dat is mooi maar hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen de opleidingen en de praktijk? In navolging op de ontwikkeling van het beroepsbeeld besloot de opleidingentafel van PACT voor Kindcentra een verdiepingsslag te maken door het inrichten van drie verschillende proeftuinen. In deze proeftuinen wordt op verschillende manieren onderzocht hoe de vragen van het werkveld vertaald kunnen worden naar een passend aanbod van professionalisering. Welke onderzoeksvragen zijn er geformuleerd en wat zijn de verwachte opbrengsten?

PACT pakt door

Een videoverslag van de afsluitingsbijeenkomst van Pedagogisch PACT gehouden op 17 juni 2017 in de Fabrique in Utrecht. Met tal van sprekers die een goed overzicht geven van de oogst van PACT en de toekomst!

Visual verrijkte omgeving 191212“Jullie doen buitengewoon goed werk en dat geeft een fijn gevoel. Er komt namelijk dopamine vrij als je resultaat van je werk ziet. Het gevoel van: dit wil ik voor elk kind…, daar word je gelukkig van. Dus ga je er vervolgens voor zorgen dat een kind leert en het zelf denkt: ‘ik wist niet dat ik dat kon’. Dat maakt dat er een intens verlangen naar een volgende stap ontstaat bij die kinderen; naar meer. Elk gebied in de hersenen heeft een eigen bijdrage aan het beloningsysteem. Dat dat zo werkt, geweldig. Daar werkt u de hele dag aan mee, prachtig!”

Actief OuderschapIn een kindcentrum denken, doen en beslissen ouders mee in het reilen en zeilen van het hele kindcentrum. Voor goede gesprekken en gezamenlijke besluitvorming is een stevige relatie essentieel. Vanuit verschillende posities, achtergronden en verantwoordelijkheden samenwerken aan een veilige, warme opgroeiplek voor alle kinderen is zo makkelijk nog niet. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hierbij ondersteund te worden.

Beroepsbeeld VPMet trots presenteert PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum, dat samen met een brede groep professionals en opleiders is ontwikkeld. Het beroepsbeeld krijgt een praktische vertaling in drie proeftuinen.

De ambitie van een IKC is om integraal, inclusief en interprofessioneel te werken als team rondom kinderen. Het team in een IKC kent een variëteit aan rollen, taken en functies. Voor een IKC medewerkerker betekent dit dat er nieuwe loopbaanmogelijkheden zijn door verbreding en verdieping door de verschillende rollen en domeinen te combineren. Van het beroepsbeeld is een handige infographic ontwikkeld waarbij medewerkers kunnen aangeven waar hun interesse en ambitie liggen en waar zij zich kunnen en willen ontwikkelen.