slide2.jpg

1280px Fundatie van Renswoude Utrecht gevelsteenOp 10 maart 2020 kwam – op uitnodiging van de Kennistafel van PACT voor Kindcentra – een gezelschap van zo’n dertig betrokkenen uit kinderopvang, jeugdhulp, onderwijs, onderzoeks- en regieorganen en beleid samen in het Rijksmonument De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht om samen mogelijkheden te zoeken voor langlopend onderzoek naar de effecten van integrale kindcentra (IKC’s).

PACT voor Kindcentra onderzoekt!PvK onderzoekt

Wat vinden ouders en kinderen van kindcentra? Hun ervaringen zijn nog niet systematisch onderzocht. De Kennistafel van PACT voor Kindcentra wil weten hoe kinderen en ouders het leven en leren in een kindcentrum ervaren en vroeg het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen dat te onderzoeken.

LerarentekortopinieHet lerarentekort is groot, de werkdruk is hoog, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk én de kansenongelijkheid groeit. Als we nu eens de handen ineen zouden slaan? Wat als we een team maken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere professionals, een mix van mensen met een mbo-, een hbo- en een wo-opleiding die samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen? Bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente schetsen hun toekomstbeeld.

BouwstenenDe kopgroep kinderopvang, onderdeel van Kindcentra 2020, heeft het initiatief genomen om samen met de kopgroep onderwijs een ‘format samenwerkingsovereenkomst’ te ontwikkelen. Dit format is een handreiking van PACT voor Kindcentra voor de praktijk. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden, als er al tal van goede voorbeelden zijn? Heb je de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan kun je met behulp van dit format je eigen samenwerkingsovereenkomst samenstellen.

Kindcentra 2020In januari 2014 zaten 16 bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeentebestuur bij elkaar in Utrecht onder voorzitterschap van Gijs van Rozendaal. Deze bestuurders hadden een missie, een verlangen maar over en weer hadden ze ook oordelen en vooroordelen. Ze kenden elkaar niet maar na een bijeenkomst van vijf uur trokken ze gezamenlijk een stevige conclusie.