slide2.jpg

equalityOp 28 en 29 november organiseert de Universiteit Utrecht een internationale conferentie over gelijkheid en inclusie in het onderwijs en de maatschappij. Hoe kunnen onderwijspraktijken, beroepscompetenties, lokale en landelijke politiek en systemen/diensten zodanig worden verbeterd dat alle kinderen een goede start krijgen?
De conferentie heeft als doel om up-to-date kennis te bieden en uitwisseling tussen professionals, beleidsmakers en onderzoekers te faciliteren.

Benieuwd naar het programma? Kijk voor meer informatie op de website.

childcareOp woensdag 18 september aanstaande organiseert Childcare International een bijeenkomst over 'sociale inclusie van jonge kinderen'. Wat is dat en hoe doe je dat?

JeannetteDoornenbalTijdens de zomer geeft Vakblad Vroeg vier themanieuwsbrieven uit. In iedere nieuwsbrief is een aantal  interviews met wetenschappers opgenomen die eerder gepubliceerd zijn in het kwartaalmagazine VROEG. Zo komt ook weer het  interview met Jeannette Doornenbal voorbij waarin zij verteld over de intensivering van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg. 

Het hele interview kun je hier lezen.

MarcoSnoekMarco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam stelt de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten geven om te zien ‘waar sta ik nu en waar wil ik heen’. Ook binnen kindcentra hebben medewerkers behoefte aan inzicht in de verschillende rollen die in een kindcentrum nodig zijn en hoe zij zich daar verder in kunnen ontwikkelen. Lees de column van Marco Snoek in de komende BBMP.

Kindcentra2020PACT voor Kindcentra heeft op 27 maart tijdens een bijeenkomst op Nyenrode het onderzoeksrapport van Oberon Samenwerking in beeld 2 aangeboden aan de ministeries van SZW en OCW. In aansluiting hierop heeft de regiegroep Kindcentra 2020 het rapport verstuurd naar de vaste Kamercommissies van SZW en OCW. Om tot verantwoorde beleidskeuzes te komen is het van belang dat het kabinet en de Tweede Kamer op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen, zodat adequaat ingespeeld kan worden op kansen en risico’s.