slide2.jpg

KopgroepbijeenkomstDe kopgroep wethouders nodigde de kopgroepen onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang uit om samen stappen te zetten in de vorming van kindcentra. Deze vier kopgroepen vormen samen Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra. Onder bezielende leiding van wethouder Samir Bashara keken de leden van de kopgroepen door elkaars bril naar de samenwerking: wat kan ik doen en wat kunnen we daar samen in betekenen?

Knipsel“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.
Uiteindelijk draait transformeren om onszelf. Als het niet lukt, lopen we in feite zelf vast. Ik heb geen recept, zo gemakkelijk is het niet. Het is uw eigen weg die u moet gaan.” Met die woorden opende Jan Rotmans - hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en oprichter van onder meer Urgenda en Nederland Kantelt - zijn bijdrage aan de tweede PACT voor Kindcentra masterclass van 2019. Voor een bomvolle zaal in de Observant in Amersfoort hielden hij en de directeur van kindcentrum Mondomijn, Joke Tillemans, op woensdag 10 april een gloedvol betoog over transformeren; van strategie naar praktijk.

190417 Pact filmsEindelijk: de kinderen aan het woord! We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Wij kunnen als volwassenen wel van alles vinden en bedenken, maar uiteindelijk gaat het erom hoe de jeugd het zelf ervaart. Daarom vroegen we Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen.

BerlijnMet meer dan twintig beleidsmakers toog ik, met collega bestuursleden van Het Kinderopvangfonds, in maart jl. naar Berlijn. Kinderopvang is in Duitsland en ook in Berlijn één van de centrale beleidsitems geworden. Kinderopvang als middel voor bevolkingspolitiek; kinderopvang om arbeid en zorg beter te kunnen combineren en kinderopvang als belangrijk pedagogisch instrument. Hoe kan dat? Wat zit daarachter? Hoe hebben ze dat ingestoken? Het werkbezoek gaf antwoorden. In Nederland zijn we er nog niet.

BouwstenenExperts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen 24 uur met elkaar in conclaaf. Tijdens dit interactieve proces zijn de bouwstenen geformuleerd voor een beroepsbeeld van medewerkers in een kindcentrum. Dit beroepsbeeld heeft als doel een wenkend perspectief te bieden voor zowel opleidingen als werkveld over de gewenste professionaliteit in een kindcentrum.